Povrchová úprava

Drevo podľa konkrétneho typu ponúka širokú paletu zaujímavých kresieb a tvarov, ktoré dokážu zútuľniť vaše obydlie. Aby boli tieto vlastnosti dreva čo najviac zvýraznené, každý produkt opúšťa našu dieľnu až po dokonalej povrchovej úprave.